Bakit CargoBoss ang Best Courier for International Shipping from the Philippines?

Bakit CargoBoss ang pinakamagaling na courier para sa international shipping mula sa Pilipinas?

  1. Mabisa ang paghahatid ng mga goods
  2. Maasahan at mapagkakatiwalaan
  3. Makatuwiran ang shipping rates
  4. Sinisigurong protektado ang iyong mga packages
  5. Nagbibigay ng maginhawang serbisyo
  6. Mahusay ang customer service
  7. Maraming kaalaman sa industriya ng cargo shipping


Masasabing matagumpay ang iyong online business kung kaya mong ibigay ang isa sa mga pinaka-demand ng iyong mga customers: ang maaasahang courier service, kung saan siguradong nakukuha nila ang kanilang mga in-order sa tamang petsa at oras.

Maraming mga couriers sa bansa, ngunit iilan lamang ang subok na at maasahan pagdating dito. Isa na rito ang CargoBoss, ang best courier for international shipping from the Philippines. Nais mo bang malaman kung bakit kami ang nangunguna? Basahin lamang ang blog na ito kung saan aming iisa-isahin ang mga katangian na tiyak naming iyong hinahanap para sa iyong negosyo.

Mabisa ang Paghahatid ng mga Goods

Mabisa ang Paghahatid ng mga Goods

Isa sa mga bagay na aming pinaniniwalaan ay ang pagbibigay ng mabisang paghahatid o delivery ng mga goods sa aming mga customers. Ang mga goods na ito’y galing sa China kung kaya’t doble ang pag-aasikaso ng aming CargoBoss team upang masiguradong maayos ang aming delivery.

Isa sa mga rason dito ay dahil alam namin na ang mga packages na aming dini-deliver ay ginagawang pangkabuhayan ng aming mga customers kung kaya’t gusto naming panatilihin ang mabisang paghatid ng kanilang mga goods dito sa Pilipinas.

Maaasahan at Mapagkakatiwalaan

Bilang isang courier, alam namin ang importansiya ng pagde-deliver ng mga goods sa maaasahan at mapagkakatiwalaan na paraan. Halimbawa, kapag sinabi namin sa aming customer ang petsa kung kailan namin maide-deliver ang kanilang package, ihahatid namin ito sa kanila sa mismong araw na napag-usapan. Sa ganitong paraan, nakukuha namin ang kanilang tiwala dahil sa aming maayos at maaasahang courier service.

Makatuwiran ang Shipping Rates

Mahigpit naming ipinagbabawal ang paglalagay ng anumang hidden charges o additional fees sa aming shipping rates. Ang aming shipping rate ay P10,000/CBM all-in at kasama na rito ang mga customs taxes at duties, warehouse storage fees, at pati na rin ang documentation fees. Kami’y transparent sa pagbibigay ng aming rates at makikita mo ang kabuuan ng aming rates sa Cargoboss website.

Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ka ng ideya tungkol sa aming pricing at makasisiguro kang wala ka nang iba pang babayaran maliban dito. Maaari mong tignan ang buong detalye ng aming mga shipping rates.

Sinisigurong Protektado ang Iyong mga Packages

Sinisigurong Protektado ang Iyong mga Packages

Ang bawat package na aming ini-import sa Pilipinas mula sa China ay binusisi at sinigurong dumaan sa safety at security protocols upang matiyak na kumpleto at maayos ang lagay ng mga items na nasa loob ng mga ito.

Kung kaya naman makakatiyak kang nasa ligtas na courier ang iyong mga packages. Ito’y aming mapapatunayan sa tulong ng aming customer service team na palaging nakikipag-usap sa aming mga customers upang i-update sila sa progress ng kanilang mga packages na papasok sa bansa.

Nagbibigay ng Maginhawang Serbisyo

Isa rin sa mga dahilan kung bakit kami ang pinagkakatiwalaaan ng maraming Filipino business owners online ay dahil sa mga courier services na aming ibinibigay sa kanila, kung saan nagiging maginhawa ang buong transaksyon mula sa araw na kinuha nila ang aming serbisyo hanggang sa maipadala namin nang ligtas ang kanilang mga packages sa kani-kanilang mga tahanan.


Sa tulong namin, naiiwasan ang anumang stress o sakit ng ulo na maaaring maidulot kung sila’y nakipag-partner sa iba.

Mahusay ang Customer Service

Isa pa sa aming mga magagandang katangian bilang isang courier ay ang pagkakaroon ng mahusay na customer service. Maliban sa aming mabilis at maaasahang delivery service, hindi matatawaran ang aming customer service team na nakikipag-usap sa aming mga customers upang sagutin ang kanilang mga katanungan. Dahil dito, nagiging masaya sila at paulit-ulit na kinukuha ang aming serbisyo. Kung kaya naman paganda nang paganda ang aming reputasyon bilang isang courier company.

Higit pa rito, mas makikita ang pagiging epektibo ng aming team sa oras na may hindi inaasahang pangyayari sa iyong package na aming gagawan kaagad ng solusyon.

Maraming Kaalaman sa Industriya ng Cargo Shipping

Panghuli, ang CargoBoss ay may malaki nang kaalaman sa industriya ng cargo shipping dahil sa dami ng mga Pilipinong aming nabigyan ng maaasahan at makatuwirang serbisyo. Ito’y aming mapapatunayan sa aming mga magagandang customer review online pati na rin sa mga samu’t-saring vlogs sa YouTube kung saan pino-promote ng iba’t-ibang Pilipino ang aming courier services dahil sila’y nakatanggap nang maayos, kumpleto, maaasahan, at ligtas na serbisyo.

Key Takeaway

Ang pagkuha ng courier services ay makakatulong sa mga Filipino business owners online. Makakatulong ito upang makabili sila ng mga murang items sa China na ide-deliver dito sa Pilipinas. Sana’y may natutunan ka sa blog na ito patungkol sa kung bakit CargoBoss ang best courier for international shipping from the Philippines!

Naghahanap ka ba ng reliable courier service? Dito ka na sa CargoBoss! Ang aming team ay bukas 24/7 at makasisiguro kang madali ang schedule of delivery dito sa amin. Mag-iwan lamang ng mensahe.